Świat roślin w Ojcowskim Parku Narodowym

Ojcowski Park Narodowy o każdej porze roku cieszy się dużą popularnością. Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ znajdują się tam niesamowite zabytki, szlaki turystyczne, na których można spotkać zwierzęta, a także bujna roślinność, dzięki której wszystko wygląda bardzo bajecznie.

Jakie rośliny można spotkać w Ojcowskim Parku Narodowym?

Przed wybraniem się w tamte tereny warto zaplanować sobie nie tylko nocleg, ale również trasy, które chce się pokonać. W ten sposób bez problemu zobaczy się większość atrakcji, a także odpocznie i zregeneruje siły. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co zwiedzać w Ojcowskim Parku Narodowym. Odpowiedź można znaleźć, chociażby na stronie internetowej gdzie opisane są wszystkie najważniejsze kwestie. Jednak nie zawsze trzeba kierować się tylko ustalonymi atrakcjami. Nic nie stoi na przeszkodzie, by zainteresować się także roślinami, które rosną na terenie Parku. Obliczono, że jest ich tam około tysiąca gatunków, które skupione są w trzydziestu zespołach roślinnych. W tym wyróżnia się ponad 230 gatunków mchów, a także 1200 gatunków grzybów i na koniec 200 gatunków porostów. Są to bardzo duże liczby, które już na starcie robią niesamowite wrażenie.

Oczywiście na florę tych terenów składają się przede wszystkim rośliny środkowoeuropejskie, które są najliczniejsze, a także północnoeuropejskie i azjatyckie. Znajdują się głównie w runie leśnym w Dolinie Prądnika. Jeśli będzie się uważnym bez problemu znajdzie się jodłę, tojad, a także grab. Z kolei na skałach Czyżówki i stokach Chełmowej Góry rośnie rzadki gatunek paproci, który nazywa się języcznik zwyczajny. Lasy na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego zajmują ponad tysiąc pięćset hektarów. Najczęściej spotyka się tam bory mieszane, które przechodzą z kolei w zbiorowiska lasów bukowych. W niższych terenach można znaleźć glony porastające wilgotne skałki, a w potokach ginący gatunek wodolubka, który jest reliktem z okresu schyłku zlodowacenia, jednak trzeba wypatrywać go w okresie zimowym. Miłośnicy grzybów spotkają z pewnością purchawicę olbrzymią, jeśli dobrze jej poszukają. Do tej pory została znaleziona trzy razy w 1876, 1964 i 1991 roku. Łatwiej z kolei znaleźć sromotnika bezwstydnego, czy soplówkę jodłową. Oczywiście grzyby jadalne również są obecne w runie leśnym. Wlicza się z nie borowika szlachetnego, maślaki i podgrzybki, a także smardze i rydze.

W Ojcowskim Parku Narodowym jest bardzo dużo roślinności, która z pewnością zasługuje na naszą uwagę. Będąc tam, należy pamiętać, by traktować ją z szacunkiem, zbierać po sobie śmieci i poruszać się tylko po wyznaczonych trasach, tak by nic nie uszkodzić.